Powrót

Polityka prywatności

WWW.OI-PRACA.PL

W tym dokumencie dowiedzą się Państwo, w jaki sposób O-I Poland S.A. przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających tę witrynę internetową, którzy zamierzają aplikować w związku z rekrutacją organizowaną przez O-I POLAND S.A. w charakterze pracownika, stażysty, zleceniobiorcy lub współpracownika, za pośrednictwem formularza zamieszczonego na tej stronie. 

Celem niniejszej polityki prywatności i plików cookie (zwanej dalej "Polityką") jest szczegółowe poinformowanie Pani/Pana o tym, w jaki sposób wykorzystywane będą dane osobowe w związku z korzystaniem z niniejszej strony, do celów rekrutacji i jak długo będą one przechowywane. Polityka udziela informacji, które muszą być Państwu przekazane z uwagi na obowiązujące ogólne rozporządzenie o ochronie danych (UE) 2016/679 (RODO).

Właścicielem niniejszej witryny dostępnej pod adresem www.o-i.rekrutacja.pl („Witryna”) oraz administratorem danych osobowych gromadzonych za jej pośrednictwem jest: O-I POLAND S.A. z siedzibą w Jarosławiu, ul. Morawska 1, 37-500 Jarosław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000046065, NIP 7920003093, e-mailrekrutacja@o-i.com tel. 16 62 49 200

Prosimy o kontakt pod adresem: rekrutacja@o-i.com, jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą.

ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH

 • Dane kontaktowe przekazane nam w formularzu dostępnym w Witrynie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie dane zawarte w załączonym przez Państwa CV;
 • Dane przekazane nam w toku procesu rekrutacji, takie jak ww. dane kontaktowe, dane o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, edukacji i inne dane przekazane przez Państwa;
 • Pliki cookie czyli informacje o tym jak Państwo korzystają z naszej strony internetowej, usługi, które Państwo przeglądali lub wyszukiwali, czas odpowiedzi strony internetowej, błędów przy ściąganiu danych, czas odwiedzin strony oraz informacje dotyczące interakcji ze stroną (takie jak przewijanie strony, klikanie oraz treści, na które nakierowano wskaźnik myszy), jak również informacje techniczne, gromadzone podczas odwiedzania Witryny to jest: adres Protokołu Internetowego (IP), rodzaj przeglądarki oraz jej wersja, rodzaj urządzenia, ustawienia strefy czasowej, rodzaje wtyczek przeglądarki oraz ich wersje, system operacyjny i platformę operacyjną. 
 • Ponadto, witryna korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc.  („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z Witryny są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP w Witrynie w obrębie państw członkowskich UE, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej Witryny firma Google wykorzystuje te informacje do analizy Państwa sposobu korzystania z Witryny, sporządzania raportów dotyczących aktywności w Witrynie oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem Witryny i Internetu na rzecz właściciela Witryny. Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki, jednak wówczas nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej Witryny.
 • Pliki cookie i podobne technologie to bardzo małe dokumenty tekstowe lub fragmenty kodu, które często zawierają anonimowy unikalny identyfikator. Podczas gdy odwiedzają Państwo Witrynę, urządzenie prosi o zgodę na przechowywanie tego pliku na Państwa urządzeniu i uzyskiwanie z niego dostępu do informacji. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie i podobnych technologii mogą obejmować datę i godzinę odwiedzin oraz sposób korzystania z Witryny.
 • W Witrynie wykorzystujemy własne pliki cookie i pliki cookie podmiotów trzecich. Własne pliki cookie to pliki cookie umieszczane przez nas w celu gromadzenia informacji o Państwa zachowaniach w Witrynie. Jednak niektóre pliki cookie dostępne w naszej Witrynie są umieszczane przez zewnętrznych operatorów witryn. Oznacza to, że informacje o Pani/Panu zebrane przez te pliki cookie stron trzecich zostaną udostępnione podmiotowi trzeciemu. Więcej informacji na temat sposobów wykorzystywania plików cookie przez podmioty trzecie należy szukać w ich politykach dotyczących prywatności.
 • Aplikacje używane do uzyskiwania dostępu do Witryny, takie jak przeglądarka internetowa, mogą również umieszczać pliki cookie na Państwa urządzeniu. Nie mamy kontroli nad tymi plikami cookie, więc zarządzanie tymi plikami cookie możliwe jest w ustawieniach odpowiednich aplikacji.
 • Witryna może zawierać linki do stron internetowych podmiotów zewnętrznych np. pracuj.pl, gdzie zamieszczone są ogłoszenia o pracę do nas. W przypadku kliknięcia w hiperłącze umieszczone w Witrynie prowadzące do strony internetowej innego podmiotu, strona ta może umieszczać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu.
 • Wszystkie pliki cookie mają daty ważności, które określają, jak długo pozostają w Państwa przeglądarce:
  • Sesyjne pliki cookie – są to tymczasowe pliki cookie, które wygasają (i są automatycznie usuwane) po każdym zamknięciu przeglądarki.
  • Trwałe pliki cookie – zazwyczaj mają datę ważności, dlatego pozostają w przeglądarce do momentu ich wygaśnięcia lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
 • Administrator strony za pośrednictwem strony instaluje następujące pliki cookie: 
Niezbędne
Nazwa cookieDostawcaCel stosowania
-oi glasspliki sesyjne, ułatwiające nawigację na stronie
Statystyczno-analityczne
Nazwa cookieDostawcaCel stosowania
_gaoi glassrejestruje unikalny identyfikator, który służy do
generowania danych statystycznych o tym, jak
odwiedzający korzysta z witryny internetowej
_ga_#oi glasswykorzystywane przez Google Analytics do zbierania
danych o tym, ile razy użytkownik odwiedził witrynę,
a także daty pierwszej i ostatniej wizyty
_gatoi glassużywany przez Google Analytics do ograniczania liczby
żądań
_gidoi glassrejestruje unikalny identyfikator, który służy do
generowania danych statystycznych o tym, w jaki
sposób odwiedzający korzysta ze strony internetowej.
_collectgoogle-
analytics.com
służy do wysyłania danych do Google Analytics o
urządzeniu i zachowaniu odwiedzającego. Śledzi
odwiedzającego na różnych urządzeniach i kanałach
marketingowych
Reklamowe
Nazwa cookieDostawcaCel stosowania
_fbpoi glassUżywany przez Facebooka do dostarczania serii
produktów reklamowych.
_gcl_auoi glassużywany przez Google Ad Sense do
eksperymentowania z efektywnością reklam w
witrynach internetowych przy użyciu ich
usługi
ads/ga-
audiences
google.comużywany przez Google Ad Word, w celu wyszukiwania
użytkowników, co do których na podstawie ich
zachowania przy odwiedzaniu różnych witryn
internetowych, można sądzić, że zostaną klientami
frfacebook.comdostarczanie serii produktów reklamowych
pagead/1p-
user-list/#
google.comŚledzi, czy użytkownik wykazał zainteresowanie
określonymi produktami lub wydarzeniami w wielu
witrynach internetowych i je wykrywa, sposób
nawigacji użytkownika między witrynami. Jest
używany w szczególności w procesie oceny
efektywności reklamy przy rozliczeniach za
wykorzystywanie narzędzi marketingowych.
trfacebook.comwykorzystywane przez Facebook do dostarczania
szeregu produktów reklamowych.
 • W każdym momencie korzystania z Witryny mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące plików cookie, wybierając 'Ustawienia i szczegóły dotyczące plików cookie'.
 • Możliwe jest również skonfigurowanie ustawień przeglądarki, aby ograniczyć lub wykluczyć użycie plików cookie lub usunąć pliki cookie, które zostały już umieszczone na Państwa urządzeniu.
 • Konfiguracja systemu użytkownika umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Administratora informacji, o których mowa w art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 • Ustawienia plików cookie mogą się różnić w zależności od przeglądarki. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookie w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 • Pozostawienie plików cookie w domyślnym ustawieniu umożliwia ich gromadzenie i przetwarzanie Państwa danych osobowych.
 • Więcej informacji o plikach Cookies można znaleźć na pod adresem: www.wszystkoociasteczkach.pl lub (w języku angielskim) www.allaboutcookies.org.
 • W przypadku umieszczenia plików cookie przez podmioty trzecie, które obsługują aplikację, za pośrednictwem której uzyskują Państwo dostęp do Witryny (np. Google Chrome), zarządzenie tymi ustawieniami plików cookie możliwe jest za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji tego podmiotu.
 • Mogą Państwo zainstalować dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics i korzystania z plików cookie, proszę zapoznać się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, z polityką plików cookie Google: Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage, oraz Więcej informacji na temat ochrony prywatności w ramach usługi Google Analytics

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z rekrutacją będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

 • ocenić Pani/Pana kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
 • ocenić Pani/Pana zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas; Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tym zakresie jest:
 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli Pani/Pan przekazuje nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 • Ponadto, w związku z korzystaniem z Witryny będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dla realizacji uzasadnionych interesów, w szczególności: o by analizować i udoskonalać nasze usługi i komunikację; o by chronić bezpieczeństwo komunikacji oraz innych systemów oraz by zapobiegać i wykrywać zagrożenia bezpieczeństwa, oszustwa oraz inne szkodliwe działania; o by zbierać informacje dotyczące Państwa preferencji w celu spersonalizowania i ulepszenia jakości naszej komunikacji z Państwem; o by poprawnie administrować stroną internetową; o dla celów statystycznych oraz analitycznych, w tym w zakresie korzystania z Google Analytics; o dla marketingu bezpośredniego; o ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń; o by budować pozytywne relacje z użytkownikami w szczególności poprzez prowadzenie z nimi korespondencji;
 • W sytuacjach, gdy udzielacie Państwo zgody: o by udzielać odpowiedzi na Państwa zapytania, o abyśmy mogli zbierać informacje o Państwa preferencjach w celu personalizacji i poprawienia jakości naszej komunikacji z Państwem.

WYKORZYSTYWANIE TESTÓW KWALIFIKACYJNYCH

W ramach procesu rekrutacji przeprowadzamy testy mające na celu sprawdzić, czy ma Pani/Pan umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikuje.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. Po zakończonym procesie rekrutacyjnym Pani/Pana dane są usuwane w momencie, w którym zadecydujemy o niezłożeniu Pani/Panu oferty zatrudnienia. Jeżeli chciałaby Pani/chciałby Pan przekazać nam swoje CV na potrzeby większej liczby rekrutacji, należy wyrazić zgodę na przechowywanie dokumentów aplikacyjnych także po zakończonym procesie rekrutacji. Maksymalny okres przechowywanie aplikacji w takim przypadku wynosi 1 rok od daty podpisania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo cofnąć udzieloną zgodę.

ODBIORCY DANYCH

Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, agencji Fleishman Hillard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej 58, która zajmuje się bieżącym administrowaniem Witryny na nasze polecenie. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

PANI/PANA PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I PODEJMOWANIEM ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, b. prawo dostępu do własnych danych osobowych, c. prawo żądania sprostowania własnych danych osobowych, d. prawo żądania usunięcia własnych danych osobowych, e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania własnych danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, g. prawo do przenoszenia własnych danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami (dane kontaktowe powyżej)

Profilowanie

W przypadku wyrażenia zgody na pliki cookies (istotne, analityczne) będziemy stosować profilowanie, które jest procesem automatycznego przetwarzania informacji dotyczących użytkowników odwiedzających tę witrynę internetową, w tym także ich danych osobowych, takich jak wiek, zainteresowania, miejscowość zamieszkania, płeć czy preferencje co do określonych tematycznie treści. Za pomocą procesu profilowania budujemy profil użytkownika witryny, a następnie go analizujemy. Analiza ta ma wpływ na dobór reklam wyświetlanych przy korzystaniu z Internetu. Celem tych operacji jest możliwie jak najlepsze dopasowanie oferowanych przez usług do potrzeb użytkowników witryny. Prowadzony w ten sposób proces profilowania nie ma wpływu na Pani/Pana sytuację prawną.

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, lub nasz adres e-mailowy rekrutacja@o-i.com

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZMIANY POLITYKI

Polityka obowiązuje od 01.04.2022 r. Polityka podlega okresowej aktualizacji. Wszelkie zmiany Polityki będą opublikowane w Witrynie.